Vēlos praksi uzņēmumā

Norādot - Tu uzņēmumam apstiprini, ka vēlies iegūt pieredzi un doties praksē klātienē tieši pie viņa. Cītīgi atbildi uz jautājumiem un uzņēmuma pārstāvis ar Tevi sazināsies.

72.5% jaunieši saņem piedāvājumus pēc apstiprinājuma
8 565 jaunieši jau šādi ir ieguvuši prakses vai darba iespējas

15

2. Eiropas Parlamenta darbs norit trīs pilsētās - Briselē (Beļģija), Luksemburgā un Strasbūrā (Francija). Kur notiks jaunieša stažēšanās, ja viņš tiek pieņemts Eiropas Parlamentā?

Pieslēdzies, lai atbildētu