Vēlos praksi uzņēmumā

Norādot - Tu uzņēmumam apstiprini, ka vēlies iegūt pieredzi un doties praksē klātienē tieši pie viņa. Cītīgi atbildi uz jautājumiem un uzņēmuma pārstāvis ar Tevi sazināsies.

72.5% jaunieši saņem piedāvājumus pēc apstiprinājuma
8 565 jaunieši jau šādi ir ieguvuši prakses vai darba iespējas

14

1. Neatņemama zinātniska darba sastāvdaļa ir oriģinālpētījumu rezultātu, analītisku rakstu, īsu pētniecisku ziņojumu publicēšana zinātniskos žurnālos. Kādas svešvalodas zināšanas ir vēlamas, lai publicētu rakstus SCI žurnālos?

Pieslēdzies, lai atbildētu